Tạm dừng dịch vụ Topup

MCard xin thông báo tạm dừng dịch vụ topup các nhà mạng...