Nâng cấp phần mềm tối nay

Hôm nay, mồng 1 tết Canh Tý, chúng tôi sẽ tắt dịch vụ từ 23h để nâng cấp...