Bảo trì định kỳ tháng 12

mCard sẽ thực hiện bảo trì tuần thứ 3, nhưng sẽ là tối chủ nhật..