Giảm giá, tăng chiết khấu thẻ VCoin

Chiết khấu thẻ vcoin sẽ là 4.5% cho tất cả mệnh giá...