Bảo trì định kỳ tháng 11

MCard sẽ ngưng dịch vụ từ 22h ngày 23/11..