Bảo trì định kỳ tháng 10

MCard sẽ ngưng dịch vụ bảo trì từ 23h ngày thứ 7, 19/10