Bảo trì định kỳ tháng 9

mCard sẽ ngưng dịch vụ 22h ngày 21.9 để bảo trì..