Tăng chiết khấu thẻ VCoin

Chiết khấu thẻ VCoin đã tăng lên 5.2%...