Ứng dụng mobile mới

Đã có phiên bản mới của mCard.vn mobile app..