Giảm chiết khấu từ các nhà mạng

Theo chính sách mới từ các nhà mạng, từ ngày 15/9, MCard giảm chiết khấu ...