Giảm chiết khấu từ các nhà mạng

Theo chính sách mới từ các nhà mạng, từ ngày 15/9, MCard giảm chiết khấu ...

Kính gửi quý đại lý! Theo chính sách bán hàng của các nhà mạng, thì **từ ngày 15/9/2018**, MCard sẽ **giảm chiết khấu 1%** đối với tất cả các mệnh giá thẻ cào nạp tiền và topup điện thoại của các nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone, VN Mobile và GTel, chiết khấu giảm so với hiện tại. MCard xin thông báo để quý đại lý được rõ. @MCard Team.