Hướng dẫn cài đặt máy in nhiệt...

Cài đặt máy in nhiệt khổ giấy rộng 55mm hoặc 58mm để in thẻ...