Mở kênh nạp tiền Momo

Quý khách có tài khoản Momo có thể nạp mcard...

Để nạp tiền qua Momo, xin chuyển khoản tới tài khoản Momo là 0909945888, chủ tài khoản là DO TRONG KHAI. Khi chuyển, kính đề nghị quý khách ghi nội dung tin nhắn như sau để thuận tiện xử lý: > Mcard mã-đại-lí tên đại lí