CHM nghỉ đi du lịch nhân viên

Từ ngày 5 đến hết 7/7, CHM tổ chức nhân viên đi du lịch...