Phân phối thẻ APPOTA/GAMOTA

Từ ngày 29/5, MCard chính thức phân phối các loại thẻ từ Appota.vn, gamota.vn...