Cảnh báo tình trạng lừa đảo

Đặc biệt là mạo danh công ty Châu Huỳnh Mai thông báo trúng thưởng...