Tăng chiết khấu các thẻ Garena

Chiết khấu mới là 5.5% đối với tất cả mệnh giá...