Giảm chiết khấu thẻ Garena

Chiếu khấu mới là 4.5% cho tất cả mệnh giá...