Phân phối thẻ Zing 1 triệu

MCard chính thức phân phối thẻ Zing mệnh giá 1 triệu...