Thông báo nghỉ tết dương lịch

MCard sẽ nghỉ tết dương lịch ngày 1/1/2018...

Kính gửi quý khách hàng. MCard xin trân trọng thông báo, MCard sẽ nghỉ **1 ngày là 1/1/2018 (thứ 2)**.