Thông báo nghỉ tết dương lịch

MCard sẽ nghỉ tết dương lịch ngày 1/1/2018...