Giảm chiết khấu thẻ đa năng BIT

Giá chiết khấu cập nhật 5,5% .