Phân phối thẻ Mobifone data

MCard đưa vào kinh thẻ Mobifone data dung lượng 1G...

Kính gửi quý đại lý. Mobifone đã ra sản phẩm thẻ data mua dung lượng dành cho truy cập Internet, đáp ứng nhu cầu càng cao về Internet di động 4G. MCard xin trân trọng giới thiệu kinh doanh sản phẩm mới: 1. Thẻ nạp Mobifone data dung lượng 1GByte (1000M) và 2GB. 2. Thẻ có chiết khấu cao. Xin xem thêm bảng giá để có thông tin về giá chi tiết.