Thông báo nghỉ team building 7/7/2017

Toàn thể nhân viên công ty CHM nghỉ team building 3 ngày 7-8-9...