Xin lỗi về sự cố nguồn hàng

MCard xin lỗi quý đại lý về sự cố nguồn hàng thẻ mua từ 26/3 đến 03/04..