Thông báo bảo trì hệ thống

MCard sẽ ngưng cung cấp dịch vụ để bảo trì từ 23h ngày 20.1.2017 đến 07h sáng...