Khuyến mãi sốc tất cả mệnh giá Viettel

Khuyến mãi từ ngày 5/2 đến 15/2: tăng chiết khấu lên 5% đối với thẻ Viettel tất cả các mệnh giá..