Thay đổi chiết khấu thẻ Viettel

Do thay đổi chính sách bán hàng từ Viettel từ 0h ngày 6/1/2016