Thông báo nghỉ tết dương 2016

MCard xin trân trọng thông báo việc nghỉ lễ 1-3/1/2016