Thông báo bảo trì hệ thống

MCard sẽ ngưng cung cấp dịch vụ để nâng cấp phần mềm hệ thống từ 23h ngày 20.9.2015 đến 07h sáng...