Thông báo bảo trì hệ thống

MCard sẽ ngưng cung cấp dịch vụ để nâng cấp chức năng Topup từ 23h ngày 6.6.2015 đến 07h sáng...