Thay đổi tên miền dịch vụ

MCard team thông báo lịch bảo trì và thay đổi tên miền sử dụng dịch vụ MCard từ chm.vn sang mcard.vn...