Bảng giá bán hàng MCard

Thẻ giấy

Thẻ đa năng

Thẻ BIT là thẻ nạp tiền đa năng do QPal.vn phát hành, có thể nạp tiền cho phần lớn các Game Online của các nhà phát hành tại Việt Nam: Gosu, CMN, MGY... Hiện tại thẻ BIT có thể nạp cho các game như: Đả tam quốc, Boomba, Cửu âm chân kinh, Tuyệt Tác Tu Tiên, Giang Hồ Vấn Kiếm, BangBang Online, Touch Online, X Tam Quốc, Phong Vân Truyền Kì.

Game online

  • Nạp tiền Facebook là việc mua mã thẻ Mycard dùng để nạp chuyển đổi sang Facebook, loại tiền tệ rất phổ biến cho người sử dụng các dịch vụ của Facebook để nạp trực tiếp cho các Web game, Game online như Cherry Credít, Boyaa Games, efunfun, xixigames, ninjasaga, Garena và cả các khoản tín dụng trò chơi trực tuyến, các khoản tín dụng Facebook.
    (*) Số lượng Facebook Credits nhận được thực tế có thể thay đổi do phụ thuộc vào tỷ giá USD.
    Hỗ trợ Mycard: is.gamer@hotmail.com hoặc service@iservices.com.my
  • Mã thẻ Zynga, dùng để nạp trực tiếp cho các Webgame, game online trên iOS, Android, game trên mạng xã hội Facebook và để nạp tiền cho các game sau: Castle Ville, Mafia Wars 2, Empires & Allies, City Ville, Zynga Poker, Pioneer Trail, Words with Friends, Mafia Wars, Farm Ville, Café World, Tresure Isle, YoVille, Pet Ville, Fish Ville, Adventure World, Hidden Chronicles.

Topup cho Game online

Điện thoại di động

Topup cho thuê bao di động

Loại khác