Hướng dẫn xoá tài khoản và dữ liệu

Cách xoá tài khoản và dữ liệu theo chính sách mới 2024

chi tiết

Đặc tả S2Service API

Quy tắc, cấu trúc và các hỗ trợ kết nối API...

chi tiết

Nạp tiền

MCard bán hàng hóa dịch vụ thông qua tài khoản trả trước tại MCard, để có thể mua hàng thì tài khoản MCard phải được nạp tiền trước.

chi tiết

Hướng dẫn cài đặt máy in nhiệt...

Cài đặt máy in nhiệt khổ giấy rộng 55mm hoặc 58mm để in thẻ...

chi tiết

Giới thiệu MCard API

MCard API cung cấp các hàm để lập trình cho đối tác giao tiếp MCard

chi tiết

Danh sách đại lí TP.HCM

Danh sách đại lí bán lẻ của CHM tại TP.HCM...

chi tiết

Danh sách đại lý tỉnh ngoài TP.HCM

Danh sách đại lí bán lẻ của CHM...

chi tiết

Đặc tả S2Sell API

S2Sell API là MCard API cung cấp khả năng mua thẻ server to MCard.

chi tiết

Cách mua thẻ cào

Chỉ cần 3 clicks, bạn đã có thể mua từ 1 đến 40 mã thẻ cào và sẵn sàng nạp tiền...

chi tiết

Giới thiệu dịch vụ MCard

Là dịch vụ bán thẻ nhanh qua Internet & Mobile: Hình thức bán thẻ hiện đại, nhanh chóng, chính xác, it vốn....

chi tiết