Hướng dẫn

Đặc tả S2Service API  

Quy tắc, cấu trúc và các hỗ trợ kết nối API...

Nạp tiền  

MCard bán hàng hóa dịch vụ thông qua tài khoản trả trước tại MCard, để có thể mua hàng thì tài khoản MCard phải được nạp tiền trước.

Hướng dẫn cài đặt máy in nhiệt...  

Cài đặt máy in nhiệt khổ giấy rộng 55mm hoặc 58mm để in thẻ...

Giới thiệu MCard API  

MCard API cung cấp các hàm để lập trình cho đối tác giao tiếp MCard

Danh sách đại lí TP.HCM  

Danh sách đại lí bán lẻ của CHM tại TP.HCM...

Danh sách đại lý tỉnh ngoài TP.HCM  

Danh sách đại lí bán lẻ của CHM...

Đặc tả S2Sell API  

S2Sell API là MCard API cung cấp khả năng mua thẻ server to MCard.

Cách mua thẻ cào  

Chỉ cần 3 clicks, bạn đã có thể mua từ 1 đến 40 mã thẻ cào và sẵn sàng nạp tiền...

Giới thiệu dịch vụ MCard  

Là dịch vụ bán thẻ nhanh qua Internet & Mobile: Hình thức bán thẻ hiện đại, nhanh chóng, chính xác, it vốn....