Mở lại dịch vụ Topup

Thông báo

Kính gửi quý đại lý, Topup đã được mở lại...

chi tiết

Tạm dừng dịch vụ Topup

Tạm ngưng

MCard xin thông báo tạm dừng dịch vụ topup các nhà mạng...

chi tiết

Tạm ngưng dịch vụ mcard 1h

Tạm ngưng

Dịch vụ tạm ngưng vào lúc 22:00-23:00 ngày 30/5/2020...

chi tiết

Bảo trì định kỳ tháng 5

Tạm ngưng

Bảo trì định kỳ tháng 5 sẽ bắt đầu lúc 22h ngày 23 tháng 5...

chi tiết

Bảo trì định kỳ tháng 4

Tạm ngưng

Bảo trì dự kiến bắt đầu từ 22h tối thứ bảy...

chi tiết

Bảo trì định kỳ tháng 3

Tạm ngưng

Công việc bảo trì định kỳ tháng sẽ bắt đầu từ 22h ngày 21.03.

chi tiết

Bảo trì định kỳ tháng 2

Tạm ngưng

Dự kiến sẽ thực hiện từ 22h ngày chủ nhật, 23/2/2020...

chi tiết

Nâng cấp phần mềm tối nay

Hôm nay, mồng 1 tết Canh Tý, chúng tôi sẽ tắt dịch vụ từ 23h để nâng cấp...

chi tiết

Thông báo nghỉ tết 2020

CHM và mCard sẽ nghỉ tết từ ngày 23/1 đến hết ngày 29/1...

chi tiết

Bảo trì định kỳ tháng 1

Tạm ngưng

Ngày 18/1, tuần thứ 3 của tháng 1, mcard sẽ tạm ngưng để bảo trì...

chi tiết

Bảo trì định kỳ tháng 12

Tạm ngưng

mCard sẽ thực hiện bảo trì tuần thứ 3, nhưng sẽ là tối chủ nhật..

chi tiết

Giảm giá, tăng chiết khấu thẻ VCoin

Khuyến mãi

Chiết khấu thẻ vcoin sẽ là 4.5% cho tất cả mệnh giá...

chi tiết