Tin tức

Về việc không bảo trì định kỳ  

MCard sẽ không thực hiện bảo trì định kỳ hàng tháng..

Phân phối thẻ GOSU  

MCard chính thức phân phối thẻ GOSU...

Mở lại dịch vụ Topup  

Kính gửi quý đại lý, Topup đã được mở lại...

Tạm dừng dịch vụ Topup  

MCard xin thông báo tạm dừng dịch vụ topup các nhà mạng...

Tạm ngưng dịch vụ mcard 1h  

Dịch vụ tạm ngưng vào lúc 22:00-23:00 ngày 30/5/2020...

Bảo trì định kỳ tháng 5  

Bảo trì định kỳ tháng 5 sẽ bắt đầu lúc 22h ngày 23 tháng 5...

Bảo trì định kỳ tháng 4  

Bảo trì dự kiến bắt đầu từ 22h tối thứ bảy...

Bảo trì định kỳ tháng 3  

Công việc bảo trì định kỳ tháng sẽ bắt đầu từ 22h ngày 21.03.

Bảo trì định kỳ tháng 2  

Dự kiến sẽ thực hiện từ 22h ngày chủ nhật, 23/2/2020...

Nâng cấp phần mềm tối nay  

Hôm nay, mồng 1 tết Canh Tý, chúng tôi sẽ tắt dịch vụ từ 23h để nâng cấp...

Bảo trì định kỳ tháng 1  

Ngày 18/1, tuần thứ 3 của tháng 1, mcard sẽ tạm ngưng để bảo trì...

Thông báo nghỉ tết 2020  

CHM và mCard sẽ nghỉ tết từ ngày 23/1 đến hết ngày 29/1...