|||||||
Chau Huynh Mai Online
Tel : 08.3.8181.678
Tel : 08.3.8394.636
Fax : 08.3.9291.191
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Chau Huynh Mai Online

Tel : 08.3.8181.678
Tel : 08.3.8394.636
Fax : 08.3.9291.191

Kinh doanh:

Kỹ thuật:

Mcard Team trân trọng thông báo đến quí đại lý

Công ty Châu Huỳnh Mai sẽ nghỉ lễ quốc khánh 2/9 duy nhất 1 ngày 2/9/2014.

Nhưng do các ngân hàng sẽ nghỉ 4 ngày (30,31,1,2) , các đại lý lưu ý nạp tiền sớm vào ngày 29/8 để khôn ảnh hưởng đến kinh doanh của quí đại lý

 

Trân trọng

Mcard Team