||||||
Chau Huynh Mai Online
Tel : 08.3.8181.678
Tel : 08.3.8394.636
Fax : 08.3.9291.191
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Chau Huynh Mai Online

Tel : 08.3.8181.678
Tel : 08.3.8394.636
Fax : 08.3.9291.191

Kinh doanh:

Kỹ thuật:
ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ
*Bắt buộc

VNG chính thức phát hành thêm Thẻ cào và Mã thẻ Zing mới

Kính gửi Quý khách hàng
Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày một đa dạng của Quý khách hàng, từ ngày 28/04/2014, VNG chính thức phát hành thêm Thẻ cào và Mã thẻ Zing mệnh giá 50,000 VNĐ; 100,000 VNĐ; 200,000 VNĐ và 500,000 VNĐ; riêng với mệnh giá 10,000 VNĐ chỉ bán dưới dạng Mã thẻ Zing.
Bên cạnh việc phát hành thêm mệnh giá mới trên, cấu trúc số seri cũng được thay đổi dễ nhớ và dễ phân biệt hơn. Cụ thể:

Mệnh giá (VNĐ)

Ký tự nhận diện

Cấu trúc Seri

10,000

B

xBxxxxxxxxxx

20,000

C

xCxxxxxxxxxx

50,000

D

xDxxxxxxxxxx

100,000

E

xExxxxxxxxxx

200,000

F

xFxxxxxxxxxx

500,000

G

xGxxxxxxxxxx

 Trong đó:

Ký tự “x” đầu tiên là ký tự CRC bao gồm chữ [A-Z] hoặc số [0-9], 10 ký tự “x” cuối là số [0-9].
Lưu ý: Các Thẻ cào và Mã thẻ Zing đã phát hành với số seri cũ bắt đầu bằng HA, SA, MA vẫn có giá trị sử dụng bình thường.