|||||||
Chau Huynh Mai Online
Tel : 08.3.8181.678
Tel : 08.3.8394.636
Fax : 08.3.9291.191
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Chau Huynh Mai Online

Tel : 08.3.8181.678
Tel : 08.3.8394.636
Fax : 08.3.9291.191

Kinh doanh:

Kỹ thuật:

Mcard Team trân trọng thông báo đến quí đại lý

Do thay đổi chính sách bán hàng từ VNG, từ 12h ngày 16/09/2014 Mcard sẽ điều chỉnh giá bán thẻ Zing như sau

Thẻ Zing mệnh giá 10k và 20k : 6.5% , các mệnh giá còn lại vẫn chiết khấu 7%

 

Trân trọng

Mcard Team