|||||||
Chau Huynh Mai Online
Tel : 08.3.8181.678
Tel : 08.3.8394.636
Fax : 08.3.9291.191
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Chau Huynh Mai Online

Tel : 08.3.8181.678
Tel : 08.3.8394.636
Fax : 08.3.9291.191

Kinh doanh:

Kỹ thuật:

Mcard Team trân trọng thông báo đến quí đại lý.

Mcard đã update chức năng nạp tiền trực tuyến. Quí đại lý có thể nạp tiền trực tiếp vào tài khoản Mcard thông qua dịch vụ nạp tiền trực tuyến thẻ ATM nội địa hoặc thẻ Visa hoặc Master .

- Nạp trực tuyến thẻ ATM nội địa hơn 20 Ngân hàng lớn tại Việt Nam. Phí giao dịch là 1600đ + 1% giá trị giao dịch

- Nạp tiền trực tuyến thẻ Visa và thẻ Master, phí giao dịch là 6300 đ + 3% giá trị giao dịch

Để nạp tiền trực tiếp : Sau khi login quí đại lý chọn chức năng nạp tiền và chọn loại thẻ ATM nioj địa hoặc thẻ quốc tế để nạp tiền.

 

 

Trân trọng