|||||||
Chau Huynh Mai Online
Tel : 08.3.8181.678
Tel : 08.3.8394.636
Fax : 08.3.9291.191
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Chau Huynh Mai Online

Tel : 08.3.8181.678
Tel : 08.3.8394.636
Fax : 08.3.9291.191

Kinh doanh:

Kỹ thuật:

Mcard Team trân trọng thông báo đến quí đại lý

Do thay đổi chính sách bán hàng từ công ty VED (Garena), chiết khấu mớii của thẻ Garena trên Mcardlà 8.5% cho tất cả các mệnh giá

Chính sách áp dụng từ 15/08/2014

 

Trân trọng