Bảo trì định kỳ

Kể từ 22h30 ngày 2/6 đến 02h ngày 3/6/2019, mCard ngưng dịch vụ để bảo trì...